Nosiče bez osvetlenia nie sú podľa zákona spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách. Pre prevádzku v poľovnom revíre a mimo PK ich predávame ako náhradné diely homologovaných nosičov